نمایشنامه‌ها برای کودکان


"اهارون" تئاتر دولتی تجربی برای تماشاگران جوان است و در کنار نمایشنامه‌ها برای جوانان و بزرگسالان اين تياتر نمایشنامه‌های جذّاب، آموزنده و همزمان سرخوش کننده برای کودکان نيز پیشنهاد می‌کند و این حرکت را یکی از بخشهای اصلی کار خود می‌داند.


کارگردانهای تئاتر، نمایش نامه‌های کودکانه را از میان اثار و افسانه‌های نویسندگان ادبیات جهان انتخاب کرده و این قصّه‌ها را به صورت پذیرا برای تماشاگران جوان تاجیک روی صحنه می‌آورند.


گروه تئاتر و استودیوی تئاتری هر سال فقط دو تا سه نمایش نامه برابی کودکان تهیه می‌کند و این نمایش نامه‌ها را به مدارس و مؤسسه‌های آروزش کودکان شهر و ناحیه‌های تاجیکستان پیشکش می‌کند.


گروه تئاتر در شو و نمایشنامه‌های حرفه‌ای جشنی در خیابان و میدانهای شهر شرکت می‌کند.