جوایز تئاتر


یوسف گمگشته باز آید به کنعان

جايزه اول جشنواره تئاترهای تماشاگران جوان آسیای میانه‌، تاشکند، 1990
جایزه بهترین نقش زن و مرد همین جشنواره. تاشکند، 1990
جايزه اول جشنواره تئاتری جمهوری پرستو-90، دوشنبه، 1990
جوایز بهترین نقش زن و مرد پرستو-90، دوشنبه، 1990
جايزه اول جشنواره منطقه ای تئاتری نوروز-90، دوشنبه، 1990
"جايزه ويژه موسم به "اوسکار" از مجله عمومی شوروی "تئاترلنایا ژیزن" (زندگی تئاتری) مسکو، 1990
مدال طلای جشنواره سالانه “دهه فجر”، 1992، تهران


اسفندیار

جايزه اول جشنواره تئاتری جمهوری پرستو-95، دوشنبه، 1995

شاه فریدون

جایزه بهترین کارگردان جشنواره تئاتری جمهوری “پرستو”، دوشنبه

شیخ صنعان

جایزه بهترین کارگردان جشنواره تئاتری جمهوری “پرستو”، دوشنبه

قصّه عشق

جایزه بهترین کارگردان جشنواره تئاتری جمهوری “پرستو”، دوشنبه
فرّخ قاسم در سال 2004 برای فعاليت مثر در ارصه هنر در تاجیکستان یکی از ده جایزه شاهزاده کلوس را به خود اختصاص داد.